Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I.      Postanowienia ogólne
1.      Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową
 www.alfako.pl  zwany dalej jako „Sklep”, jest spółka pod firmą Alfako sp. z o.o., NIP 784-23-87-782, REGON 300614282 z siedzibą w Kłecku (62 – 270) przy ul. Czerniejewska 52

2.      Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej marta.odzimek@alfako.pl  oraz pod nr telefonu +48 512 485 201, 61 427 07 80
3.      Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4.      Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.alfako.pl
5.      Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych
oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6.      Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się  na stronie www.alfako.pl, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.


II.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.alfako.pl  , prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2.      Właściciel – spółka pod firmą Alfako sp. z o.o. z siedzibą w Kłecku (62-270 Kłecko) przy ul. Czerniejewskiej 52
3.      Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, jak i Przedsiębiorca.
4.      Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5.      Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6.      Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
7.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.
9.      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.
10.   Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11.   Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 
III.   Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
1.      W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
·        urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
·        dostęp do sieci Internet;
·        adres poczty email.
2.      Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki
te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą
do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje
o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3.      Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4.      Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem  www.zalmaro.pl    i stanowiącej integralną część Regulaminu.


IV.   Rejestracja i Logowanie
1.      Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres
e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2.      Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3.      Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
4.      Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V Regulaminu.
5.      Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6.      Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
·        przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
·        dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
7.      Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
8.      Zarejestrowany Klient ma możliwość:
·        dostępu do statusu oraz historii zamówień;
·        otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
·        informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
·        zamówienia Produktu,
·        zmiany  swoich danych;
·        zmiany swojego hasła;
·        sprawdzenia swojego zamówienia.
9.      Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
10.   Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
11.   Zarówno Klient, który złoży zamówienie, jak i Klient zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.


V.    Realizacja zamówień
1.      Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2.      Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym
przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy
prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
3.      Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
4.      Klient składa zamówienie w następujący sposób:
·        wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
·        podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
·        wybór formy płatności;
·        zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „ Kupuję i płacę”;
·        wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
5.      Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
6.      Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
·        wysłanie wiadomości e-mail na adres:marta.odzimek@alfako.pl
·        dzwoniąc pod nr + 48 512 485 201, + 48 510 087 919
7.      Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 6., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
8.      Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 6., powinien podać:
·        Nazwę i ilość produktów
·        imię i nazwisko odbiorcy;
·        dokładny adres dostawy;
·        numer telefonu kontaktowego;
·        adres e-mail zamawiającego.


VI.   Forma płatności
1.      Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
a)      Przelew,
b)     PayU, Przelewy24
c)      Płatność pobraniowa,
d)     Płatność gotówką przy odbiorze.  


VII.  Ceny
1.      Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VIII. Dostawa
1.      Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu Internetowego; są to:
·        Kurier (firma przewozowa ustalana jest w sposób indywidualny);
2.      Termin dostawy jest  ustalany w sposób indywidualny w potwierdzeniu zamówienia.
3.      Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni, chyba że, w sposób indywidualny został z Konsumentem ustalony dłuższy termin dostawy. W razie przekroczenia terminu, Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
4.      Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.
5.      Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
6.      Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
7.      Klient w momencie odbioru przesyłki koniecznie musi sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
8.      Towary dostarczane są na terenie Polski.  

9. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

10. Koszty transportu ( dostawy ) ponosi Kupujący. 

11. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towary na swój koszt i ryzyko. 


IX.   Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.
1.      Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres : marta.odzimek@alfako.pl
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: spółka pod firmą Alfako sp. z o.o. z magazynem w Kłecku (62 – 270 Kłecko) przy ul. Czerniejewskiej 52.
2.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.      Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4.      Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta
o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.      W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
6.      Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
7.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach:
·        świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)
·        świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
·        świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
·        świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
·        świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 
X.    Prawo Konsumenta do rękojmi
1.      Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy
za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2.      Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in. listownie na adres: spółka pod firmą Alfako sp. z o.o. z siedzibą w Kłecku (62 – 270 Kłecko) przy ul. Czerniejewskiej 52 lub wysłana wiadomością e-mail na adres: marta.odzimek@alfako.pl
3.      W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4.      Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5.      Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6.      W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym
w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7.      W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.      Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
9.      Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
10.   Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
11.   Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność  z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

XI.   Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE


Jako Administrator danych na podstawie obowiązujących przepisów, tj. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), spółka Alfako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłecku (KRS: 0000289866), – uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i traktujemy ją jako jeden z głównych celów swojej działalności.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych, zachęcamy Cię, jako użytkownika Serwisu, do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych i środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi część warunków korzystania z Serwisu i dotyczy wyłącznie Serwisu, a nie innych stron internetowych, do których może prowadzić link - takie inne witryny mogą podlegać innym, właściwym dla nich zasadom ochrony prywatności i zasadom dotyczącym plików cookie.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których zostałeś poinformowany i nie dłużej niż będzie to konieczne dla tych celów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem przewidzianych w nich wszelkich obowiązków dotyczących poufności.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Na podstawie obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Danych dla niniejszego Serwisu. Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem. Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich danych osobowych, które może narazić Cię na poważne ryzyko.
 
2. DANE OSOBISTE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU
Termin "dane osobowe" oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności, dane osobowe gromadzone przez Serwis obejmują:
a. Dane nawigacyjne
Systemy IT i oprogramowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu mogą, w trakcie swojej normalnej pracy, uzyskiwać pewne dane osobowe przesyłane automatycznie, gdy użytkownik korzysta z protokołów komunikacyjnych sieci Internet. Informacje te nie są gromadzone w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, aczkolwiek ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się zwykle adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URL, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (powodzenie, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.
Dane te służą wyłącznie pozyskaniu anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony, w celu kontroli jej prawidłowego działania, zapewnienia różnych funkcjonalności wymaganych przez użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych w przypadku ewentualnych cyberprzestępstw. Dane te są usuwane po 12 miesiącach.
b. Dane podawane dobrowolnie przez Ciebie
Przy korzystaniu z Serwisu, masz możliwość dobrowolnego podania swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby zarejestrować się w usłudze Newsletter, poprosić o wycenę produktów, zarejestrować się przy użyciu formularza "Rejestracja", skontaktować się z administratorem danych przy użyciu formularza "Skontaktuj się z nami", lub też w celu wysłania nam swojego CV. Dane te będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony i że będziesz postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązkami Administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów, a także, że niniejszym w pełni zwalniasz nas z odpowiedzialności i zabezpieczasz nas przed wszelkimi sporami, roszczeniami, wnioskami o odszkodowanie za szkody spowodowane przetwarzaniem, itp., możliwymi ze strony osób trzecich, których dane osobowe przetwarzane są przez Ciebie w taki sposób.
c. Pliki cookie i podobne technologie
Zbieramy dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w osobnym dokumencie dotyczącym polityki cookies, do którego odnośnik znajduje się w stopce tego serwisu.

3. CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER PRZETWARZANIA
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:
a) w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia, na Twoje żądanie, wstępnych działań w związku z taką umową;
b) w celu umożliwienia Ci, za Twoją zgodą, zapisania się na nasz Newsletter;
c) w celu prowadzenia badań/analiz statystycznych w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem;
d) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;
e) w celu realizacji lub obrony naszych praw;
f) w celu otrzymywania od Ciebie, za Twoją zgodą, aplikacji o pracę, przesyłanych z Twojej własnej inicjatywy.
Podanie danych osobowych dla celów wymienionych powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić spełnienie zgłaszanych przez Ciebie próśb lub wywiązanie się przez nas z naszych obowiązków prawnych.

4. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane, zgodnie z celami określonymi w punkcie 3, następującym podmiotom:
a. podmiotom zobowiązanym do zapewnienia świadczenia usług oferowanych przez Serwis - na przykład zobowiązanym do rozsyłania e-maili i analizowania funkcjonowania Serwisu – takie podmioty zazwyczaj pełnią dla nas funkcję Podmiotów Przetwarzających;
b. osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; (np. nasi pracownicy i kontrahenci); (podmioty wymienione w punktach a. i b. są określane łącznie jako „odbiorcy danych”);
c. organom sądowym w ramach pełnienia ich funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
6. PRZECHOWYWANIE DANYCH
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3. Przykładowo, Twoje dane osobowe dotyczące usługi Newsletter będziemy przetwarzać dopóki nie zdecydujesz się anulować subskrypcji usługi. Bez uszczerbku dla warunków określonych powyżej, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas dozwolony w obowiązujących przepisach, w celu ochrony naszych praw i interesów. Więcej informacji dotyczących okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalania takiego okresu możesz uzyskać po skontaktowaniu się z Administratorem danych.
 
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W ramach obowiązujących przepisów masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu, zażądać ograniczenia przetwarzania lub przesłania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
Żądania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: marta.odzimek@alfako.pl
Zgodnie z Obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do jej okresowej zmiany lub aktualizacji. Wszelkie takie zmiany będą wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Serwisie: zachęcamy zatem do regularnego sprawdzania tej części Serwisu, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami

 
XII.  Usługa Newslettera
1.      Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
2.      Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3.      Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera
poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
4.      Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
5.      Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.
 
XIII. Pozostałe
1.      Regulaminy są dostępne pod adresem : www.alfako-electric.pl
2.      Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3.      Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
·     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
·     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
·     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
·     Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
·     wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
·     powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
·     platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4.      Jeżeli Klientem jest  Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

XIV. Polityka reklamacji :   

Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W przypadku przesłania towarów z wadą Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres: ALFAKO Sp. z o.o. , ul. Czerniejewska 52, 62-270 Kłecko

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: reklamacje@alfako.pl

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta , przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.

Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. 

Loading...